Uniwersytet III Wieku w Morawicy

"Wiedza jest dla młodych rozsądkiem,
dla wiekowych pociechą, dla biednych bogactwem, dla bogatych ozdobą"

Diogenes

Uniwersytet III Wieku w Morawicy

"Wiedza jest dla młodych rozsądkiem,
dla wiekowych pociechą, dla biednych bogactwem, dla bogatych ozdobą"

Zdrowie w sile wieku

„Szlachetne zdrowie nikt się nie dowie jako smakujesz, aż się zepsujesz …” pisał Jan Kochanowski w czasach Renesansu. Dziś ta maksyma nadal jest aktualna i szczególnie doceniana w wieku dojrzałym. Ale zdrowie to nie tylko sprawność fizyczna, ale także rozwój duchowy, intelektualny. Dlatego też w trosce o obydwa aspekty zdrowia 15 lutego 2024 r. studenci wybrali się na wycieczkę do Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim, które  prowadzi innowacyjną działalność edukacyjną w Centrum Nauki Leonardo da Vinci, a od 2021 r. realizuje program bezpłatnych badań profilaktycznych dla mieszkańców naszego województwa. Na wstępie uczestnicy wycieczki mieli możliwość wykonania bezpłatnych badań określania profilu lipidowego i poziomu witaminy D. Kolejnym punktem programu była wizyta w zabytkowym XVII-wiecznym Zespole Pałacowo-Parkowym. W Dworze Starostów przywitał wszystkich dyrektor RCNT Krzysztof Ołownia, a ucztę intelektualną zapewnił Antoni Wit Chamera, który w bardzo ciekawy sposób zaprezentował niezwykłą historię zabytkowej budowli i jej właścicieli. Wycieczka zakończyła się w Centrum Naukowym Leonarda da Vinci, gdzie studenci wysłuchali prelekcji na temat zdrowego stylu życia, a na interaktywnej wystawie sprawdzili możliwości swojego organizmu. Przewodnikiem wycieczki była p. Aneta Sławek główny specjalista Wydziału do Spraw Zarządzania Zabytkami RCNT.