Uniwersytet III Wieku w Morawicy

"Wiedza jest dla młodych rozsądkiem,
dla wiekowych pociechą, dla biednych bogactwem, dla bogatych ozdobą"

Diogenes

Uniwersytet III Wieku w Morawicy

"Wiedza jest dla młodych rozsądkiem,
dla wiekowych pociechą, dla biednych bogactwem, dla bogatych ozdobą"

 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Morawicy

W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości Miasto i Gmina Morawica wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa utworzyła nową placówkę kulturalno-oświatową Uniwersytet Trzeciego Wieku w Morawicy. Rozpoczęcie działalności Uniwersytetu – 1 października 2017r. 

Władze Uniwersytetu

Ewa Zaczek-Kucharska

Rektor

doktor nauk przyrodniczych

mgr Irena Bisaga

Prorektor

mgr Marian Buras

Członek

mgr Hanna Kuta

Członek

Inauguracja roku akademickiego odbyła się 12 października 2017r. o godz. 16:00 w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy.

Studenci po uroczystym złożeniu ślubowania otrzymali indeksy.

Program działań przewiduje wypracowanie form integracji międzypokoleniowej, wykłady, seminaria, warsztaty na miarę zainteresowań, zdolności, a także wycieczki i zajęcia rekreacyjne.

Celem Uniwersytetu jest rozwijanie potencjału intelektualnego, realizacja pasji, twórcza aktywność, zaangażowanie w życie społeczne.

Na początek przewiduje się jeden wykład w każdym miesiącu o różnej tematyce: historia, filozofia, literatura, sztuka. Władze Uniwersytetu dołożą starań, aby wykłady prowadzili wybitni i cenieni wykładowcy z renomowanych uczelni, instytucji i organizacji.

Ponadto planowane są warsztaty filmoznawcze, rękodzieła artystycznego, kosmetyczne, promocji zdrowia, fotograficzne, ogrodnicze i lektoraty językowe.

Uniwersytet pragnie także krzewić ideę wolontariatu.

W ramach zajęć znajdzie się możliwość zaprezentowania dorobku artystycznego i wspomnień z podróży studentów Uniwersytetu. Formy warsztatów i sekcji zostaną dostosowane do zainteresowań i potrzeb studentów. To studenci będą decydować o wyborze zajęć.

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w zajęciach określa Regulamin Uniwersytetu. Zapytania na temat zapisów i funkcjonowania uczelni można kierować do sekretariatu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Morawicy pod nr telefonu 41 3114-692 w. 301 lub 300.

Warto być studentem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Morawicy !

Źródło: Portal Internetowy Miasta i Gminy Morawica

Władze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Morawicy
w roku akademickim 2021/2022

Ewa Zaczek-Kucharska

Rektor

doktor nauk przyrodniczych

mgr Irena Bisaga

prorektor

mgr Marian Buras

członek

mgr Urszula Wróblewska

członek

Samorząd Studencki

Krystyna Mazur

Starosta

Józef Bentkowski

Członek

Zofia Kulik

Członek

Danuta Śliwińska

Członek