Uniwersytet III Wieku w Morawicy

"Wiedza jest dla młodych rozsądkiem,
dla wiekowych pociechą, dla biednych bogactwem, dla bogatych ozdobą"

Diogenes

Uniwersytet III Wieku w Morawicy

"Wiedza jest dla młodych rozsądkiem,
dla wiekowych pociechą, dla biednych bogactwem, dla bogatych ozdobą"

Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Morawicy

Tak to się zaczęło….

Rzeczywistość szybko się zmienia, następują zmiany w zakresie funkcjonującego prawa, w nauce, w technice – osoby dojrzałe, doświadczone czują się często w tej nowej rzeczywistości bezradne i zagubione. Pojawiła się konieczność stworzenia miejsca, w którym będzie można aktualizować i pogłębiać wiedzę intelektualna, realizować swoje marzenia, na które dotychczas nie było czasu. W roku 2017 grupa aktywnych mieszkańców gminy Morawica z pełnym poparciem wójta Mariana Burasa powołała do życia Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Morawicy.

Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu 14.08.2017 r. w Centrum Samorządowym w Morawicy postanawiają wybrać Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Morawicy w składzie:

Zarząd

Hanna Kuta

prezes zarządu

Zofia Godzisz

wiceprezes zarządu

Helena Piecyk

skarbnik zarządu

Ewa Zaczek-Kucharska

członek zarządu

Irena Bisaga

członek zarządu

Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie.
Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu 14.08.2017 r. w Centrum Samorządowym w Morawicy postanawiają wybrać
Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Morawicy w składzie:

Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Morawicy na posiedzeniu w dniu 4 września 2017 r.
utworzyło jednostkę pod nazwą Uniwersytet Trzeciego Wieku w Morawicy.

Marianna Parlicka-Słowik

przewodnicząca komisji

Agata Opatowska

członek komisji

Regina Bedla

członek komisji

Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie.

Rozpoczęcie działalności Uniwersytetu – 1 października 2017

W dn. 21.09.2021r. na walnym posiedzeniu Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku
jednogłośnie podjął uchwałę o zmianie władz Stowarzyszenia.

Zarząd

mgr Urszula Wróblewska

Prezes

mgr Beata Sitarska

Wiceprezes

mgr Agnieszka Czekaj

Skarbnik

Członkowie Zarządu

mgr Irena Bisaga

Ewa Zaczek – Kucharska

mgr Halina Piecyk

Komisja Rewizyjna

mgr Hanna Kuta

mgr Agata Opatowska

mgr Marianna Parlicka – Słowik