Uniwersytet III Wieku w Morawicy

"Wiedza jest dla młodych rozsądkiem,
dla wiekowych pociechą, dla biednych bogactwem, dla bogatych ozdobą"

Diogenes

Uniwersytet III Wieku w Morawicy

"Wiedza jest dla młodych rozsądkiem,
dla wiekowych pociechą, dla biednych bogactwem, dla bogatych ozdobą"

Senioralia

Od kilku lat na terenie województwa świętokrzyskiego odbywają się Senioralia – wydarzenie o zasięgu wojewódzkim, które organizowane jest od kilku lat w ramach promocji Rządowego Programu Wieloletniego „Senior+”. W tym roku impreza miała miejsce 14 czerwca w Parku Zdrojowym w Busku Zdroju. Seniorzy przygotowali prezentacje artystyczne, pokazy i stoiska promocyjne, mieli również okazję skontrolować swój stan zdrowia, korzystając z bezpłatnych pomiarów ciśnienia tętniczego, poziomu glukozy we krwi, dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu, czy też nauczyć się prawidłowej techniki chodzenia z kijkami nordic walking. Do dyspozycji gości była również tężnia solankowa. Udział w tym wydarzeniu bardzo podobał się wszystkim naszym studentom.