Uniwersytet III Wieku w Morawicy

"Wiedza jest dla młodych rozsądkiem,
dla wiekowych pociechą, dla biednych bogactwem, dla bogatych ozdobą"

Diogenes

Uniwersytet III Wieku w Morawicy

"Wiedza jest dla młodych rozsądkiem,
dla wiekowych pociechą, dla biednych bogactwem, dla bogatych ozdobą"

Noc Świętojańska

Od kilku lat w Morawicy Noc Kupały, inaczej Noc Świętojańska, jest hucznie obchodzona . Tak było i w tym roku. Rozpoczęło się od barwnego korowodu składającego się z przedstawicieli regionalnych organizacji, który przemaszerował sprzed Samorządowego Centrum w kierunku morawickiego zalewu. Tam na uczestników imprezy czekało wiele atrakcji, m.in. puszczanie wianków, występy artystyczne, pokazy taneczne i wokalne, konkursy z nagrodami oraz kiermasz potraw regionalnych. Studenci UTW zaznaczyli swoją obecność nie tylko idąc w korowodzie, ale także biorąc udział w Konkursie na najpiękniejszy wianek.