Uniwersytet III Wieku w Morawicy

"Wiedza jest dla młodych rozsądkiem,
dla wiekowych pociechą, dla biednych bogactwem, dla bogatych ozdobą"

Diogenes

Uniwersytet III Wieku w Morawicy

"Wiedza jest dla młodych rozsądkiem,
dla wiekowych pociechą, dla biednych bogactwem, dla bogatych ozdobą"

Inauguracja roku akademickiego 2023 – 2024

    Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w  Morawicy odbyła się 19 października 2023 roku. Uroczystość otworzyła Rektor – dr Ewa Zaczek Kucharska. Przedstawiła Senat, powitała zaproszonych gości: Mariana Burasa – Burmistrza Miasta i  Gminy Morawica, Wiceburmistrza Marcina Dziewięckiego,Hannę Kutę – Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury i Biblioteki, Urszulę Wróblewską – Prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku, dr Aldonę Kopeć, studentów i Samorząd Studencki.Po czym nastąpił uroczysty akt immatrykulacji studentów.Pani Urszula Wróblewska odczytała nazwiska immatrykulantów, a Burmistrz Marian Buras wręczył im indeksy. Hymn „Gaudeamus Igitur” został odśpiewany przez solistki zespołu Morawica. Starościna Samorządu Studenckiego Krystyna Mazur złożyła wykładowcom życzenia i podziękowania z okazji  Dnia Edukacji Narodowej oraz wręczyła drobne upominki, zaś student Miłosz Synica cytował słowa Jana Pawła II i dedykował zebranym wiersz Jerzego Lieberta :„Uczę się ciebie człowieku”.  Jak  przystało na tradycyjną inaugurację roku akademickiego ważnym punktem programu był wykład, zatytułowany „Niepospolitość pospolita, czyli co sprawia, że każdy z nas jest wyjątkowy”, wygłoszony przez dr Aldonę Kopik.. Wykładowczyni zaprezentowała wiele rodzajów inteligencji. Każdy słuchacz mógł odnaleźć swoje zdolności, talenty, czuć się dowartościowany. Po oficjalnej części inauguracji roku akademickiego nastąpiła część artystyczna. Koncertował pan Tomasz Klamka, muzyk, instrumentalista, nauczyciel śpiewu, założyciel chóru parafialnego Cantabile.  Słodkim dopełnieniem uniwersyteckiego wydarzenia było zaproszenie na poczęstunek. Na koniec studenci wysłuchali komunikatów dotyczących organizacji nowego roku akademickiego. Cała ta inauguracyjna uroczystość motywuje nas do aktywnego uczestniczenia w życiu morawickiego Uniwersytetu.