Uniwersytet III Wieku w Morawicy

"Wiedza jest dla młodych rozsądkiem,
dla wiekowych pociechą, dla biednych bogactwem, dla bogatych ozdobą"

Diogenes

Uniwersytet III Wieku w Morawicy

"Wiedza jest dla młodych rozsądkiem,
dla wiekowych pociechą, dla biednych bogactwem, dla bogatych ozdobą"

Historia

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Morawicy

W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości Miasto i Gmina Morawica wychodząc naprzeciw oczekiwaniom  społeczeństwa utworzyła nową placówkę kulturalno-oświatową  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Morawicy.  Inauguracja roku akademickiego odbyła się 12 października 2017r. o godz. 16:00 w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy.

Tak to się zaczęło….

Rzeczywistość  szybko  się  zmienia, następują  zmiany  w  zakresie funkcjonującego  prawa, w  nauce, w  technice –  osoby dojrzałe, doświadczone czują  się  często w tej nowej rzeczywistości bezradne  i  zagubione. Pojawiła się konieczność stworzenia miejsca, w którym będzie można aktualizować  i  pogłębiać wiedzę intelektualna, realizować  swoje marzenia,  na  które  dotychczas  nie  było  czasu. W roku 2017 grupa aktywnych mieszkańców gminy Morawica z pełnym poparciem wójta Mariana Burasa powołała do życia Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Morawicy.

W dn.21.09.2021r. na walnym posiedzeniu Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku jednogłośnie podjął uchwałę o zmianie władz Stowarzyszenia.

Zarząd :

Prezes – Urszula Wróblewska

Wiceprezes – Beata Sitarska

Skarbnik – Agnieszka Czekaj

Członkowie Zarządu

Irena Bisaga

Ewa Zaczek – Kucharska

Halina Piecyk

Komisja Rewizyjna

Hanna Kuta

Agata Opatowska

Marianna Parlicka – Słowik

Studenci po uroczystym złożeniu ślubowania otrzymali indeksy.

Program działań przewiduje wypracowanie form integracji międzypokoleniowej, wykłady, seminaria, warsztaty na miarę zainteresowań, zdolności, a także wycieczki i zajęcia rekreacyjne.

Celem Uniwersytetu jest rozwijanie potencjału intelektualnego, realizacja pasji, twórcza aktywność, zaangażowanie w życie społeczne.

Na początek przewiduje się jeden wykład w każdym miesiącu o różnej tematyce: historia, filozofia, literatura, sztuka. Władze Uniwersytetu dołożą starań, aby wykłady prowadzili wybitni i cenieni wykładowcy z renomowanych uczelni, instytucji i organizacji.

Ponadto planowane są warsztaty filmoznawcze, rękodzieła artystycznego, kosmetyczne, promocji zdrowia, fotograficzne, ogrodnicze i lektoraty językowe.

Uniwersytet pragnie także krzewić ideę wolontariatu.

W ramach zajęć znajdzie się możliwość zaprezentowania dorobku artystycznego i wspomnień z podróży studentów Uniwersytetu. Formy warsztatów i sekcji zostaną dostosowane do zainteresowań i potrzeb studentów. To studenci będą decydować o wyborze zajęć.

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w zajęciach określa Regulamin Uniwersytetu. Zapytania na temat zapisów i funkcjonowania uczelni można kierować do sekretariatu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Morawicy pod nr telefonu 41 3114-692 w. 301 lub 300.

Warto być studentem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Morawicy !

Źródło: Portal Internetowy Miasta i Gminy Morawica